Vår Besättning:

 

 

Avelsbesättningen Lerskalls Angus föder upp kvigor och tjurar till försäljning. På mödernet härstammar avelsmaterialet bland annat från Sandvads Gård i Hyssna, vilka var en av de allra första direktimportörerna av Angus.

 

Ett 10-tal framsynta djuruppfödare genomförde denna privatimport under slutet av 1940-talet, och grunden lades för svensk köttdjursavel.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Till Salu:

 

Avelsdjur:

 

- Tjurar

- Kvigor

 

- Vid behov komponerar vi en minibesättning.

 

Black Angus finns hos oss på Lerskalls Angus

 - Väster om  Uddevalla