Utby Lantbruk - Gården Lerskall

 

 

Utby Lantbruk är ett familjejordbruk som ligger på gården Lerskall inom Utby by i Herrestads församling, väster om Uddevalla - ca 5 km från Uddevallabron.

 

Fornminnen samt gravlämningar vittnar om tidig bebyggelse längs fjordens stränder.

 

På gården Lerskall har bedrivits kreatursdrift både mjölk- och köttdjursproduktion sedan medio 1950-tal. Med nuvarande inriktning har vi kontakt med uppfödare i Skottland.

 

Vi är SMAK-certifierade och finns med i samtliga kontrollprogram för en avelsbesättning.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vår affärside:

 

- Är att tillgodose kundens behov av högkvalitativa avelsdjur med balanserat temprament samt goda avelsegenskaper.

 

 

 

Black Angus finns hos oss på Lerskalls Angus

 - Väster om  Uddevalla