Om rasen Aberdeen Angus

 

 

Angus - rasen har sitt ursprung i de Skotska Högländerna. En köttras med gamla anor och mycket god härdighet, lätta kalvningar och friska djur. Stamboken tillhör de äldsta i världen och är från 1870 - tal.

 

Angus är genetiskt hornlösa, ursprungsfärgen är svart men finns i dag även som röd Angus. Senare tids forskning antyder att rasen har sitt ursprung från den nordiska fjällkon med sin hornlöshet.

 

Under åren har ett intensivt avelsarbete ägt rum vilket har påverkat storlek, tillväxt samt köttansättningsegenskaper. Denna utveckling har lett till att rasen fått mycket goda egenskaper lämpade för svenska förhållanden.

 

I de flesta av de stora köttrasproducerande länderna som Canada, USA och Australien samt delar av Sydamerika är Angus den klart dominerande rasen inom självrekryterande köttdjursuppfödning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberdeen Angus

rasen med 3M:

 

- Modersinstinkt

- Marmorering

- Muskulatur

 

Black Angus finns hos oss på Lerskalls Angus

 - Väster om  Uddevalla