Black Angus finns hos oss på Lerskalls Angus

 - Väster om  Uddevalla