Vi arbetar ekologiskt:

 

 

- BVD-testad besättning

 

- Leukosfri besättning

 

- KAP-anslutna

KAP ett skräddarsytt hjälpmedel för alla typer av köttbesättningar och är köttproducenternas motsvarighet till kokontrollen. I KAP-anslutna avelsbesättningar registreras kalvningar och födelsevikter, samt vägs vid ca 200 dagars ålder och/eller vid ett års ålder. Slaktresultat kommer in automatiskt från slakterierna. Utifrån detta värderas tillväxten på kalven och därmed även moderns förmåga att föda sin kalv. Dessa siffror kombinerat med djurets härstamning ligger sedan till grund för stamboksföring, avelsvärdering och produktionsplanering i besättningen.
KAP-anslutna bruksbesättningar avgör själva ambitionsnivån.

KAP ett skräddarsytt hjälpmedel för alla typer av köttbesättningar och är köttproducenternas motsvarighet till kokontrollen. I KAP-anslutna avelsbesättningar registreras kalvningar och födelsevikter, samt vägs vid ca 200 dagars ålder och/eller vid ett års ålder. Slaktresultat kommer in automatiskt från slakterierna. Utifrån detta värderas tillväxten på kalven och därmed även moderns förmåga att föda sin kalv. Dessa siffror kombinerat med djurets härstamning ligger sedan till grund för stamboksföring, avelsvärdering och produktionsplanering i besättningen.
KAP-anslutna bruksbesättningar avgör själva ambitionsnivån.

 

- Ingår i paratuberkulosprogrammet

Ett frivilligt kontrollprogram för paratuberkulos drivs i Svenska Djurhälsovårdens regi. Programmet riktar sig främst till avelsbesättningar med köttdjur. Anslutning till programmet är förenat med olika villkor för bland annat livdjursinköp. Provtagning, träckprov på alla djur, för paratuberkulos sker årligen i anslutna besättningar. Svenska mjölkbesättningar är fria från paratuberkulos.

 

- SMAK-certifierade

SMAK certifierar växtodling, djurhållning, packerier, förädlingsföretag och importörer för såväl konventionell som ekologisk produktion. Vi genomför revisioner i hela landet av såväl enskilt anslutna producenter som producentorganisationer som är anslutna via gruppcertifiering.

Samtidig revision av flera standarder är möjlig vilket innebär att du både sparar tid och pengar!

 

- Medlem i Svensk Mjölk

Svensk Mjölks arbete inom Avel handlar om att kontinuerligt förbättra den nordiska avelsprofilen. Profilen kännetecknas av ett avelsmål som förutom mjölkproduktion lägger stor vikt vid fruktsamhet, hälsa, kalvningar, funktionell exteriör och livslängd. Vårt uppdrag är att beräkna avelsvärden och att se till att de används så att vi når vårt gemensamma avelsmål. Avel på besättningsnivå är en drivkraft genom att vara intressant och förbättra mjölkföretagarnas ekonomi. Vi samarbetar med avelsrådgivare, lantbrukare och tjurcentraler. Avelsvärdering sker cirka sex gånger per år. Några avelsvärden beräknas nationellt, de flesta nordiskt och därefter sker internationella jämförelser. För att klara av den allt ökade omfattningen och kunskapsbehovet för avelsvärdering samarbetar Svensk Mjölk i olika internationella nätverk för avelsvärdering som t.ex. delägare i NAV (Nordisk avelsvärdering) och medlem i Interbull. Vi har idag en av världens mest omfattande avelsvärderingar. Den är i sin tur helt beroende av vår kodatabas, som innehåller alla grunddata för avelsvärderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Angus finns hos oss på Lerskalls Angus

 - Väster om  Uddevalla